+381 65 26 27 363 Pošaljite nam poruku

VPN

Usluga VPN (Virtual Private Network) omogućava povezivanje udaljenih lokacija na kojima posluje preduzeće u jedinstvenu IT mrežu. Usluga se može realizovati na optičkoj, koaksijalnoj i WiFi infrastrukturi sa simetričnim Internet brzinama od 2/2 Mbps do 1/1 Gbps.

Na osnovu L3 VPN rešenja, razmena podataka se obavlja zatvorenim i enkriptovanim tunelima koji što obezbeđuje visoku sigurnost i zaštitu poslovnih podataka. SLA (Service Level Agreement) je definisan ugovorom kojim se korisniku garantuje visok nivo mesečne raspoloživosti i kvaliteta servisa. Proaktivni monitoring servisa obezbeđuje NOC (Network Operating Centar) koji radi 24/7.

Modernizacija poslovanja na ovakav način dovodi do povećane efikasnosti, optimizacije resursa i velikih ušteda, bez obzira na vrstu delatnosti.

Managed servisi

IP TELEFONIJA

Data centar

Kontaktirajte nas

  • Tel: +381 65 26 27 363
  • Email: info@itsolutions.rs
  • Web: www.itsolutions.rs